maschmanns logo

VISJON, MISJON OG VERDIER

VISJON «Dit vi skal»

 • «Maschmanns skal være det mest brukte begrepet for å beskrive matkvalitet.»
  – Vi vil være den foretrukne arbeidsplass for de dyktigste fagarbeiderne innen matfag.

MISJON «Hvorfor vi er her»

 • «Maschmanns´ kunder skal lykkes med de beste råvarene – hjemme på sitt eget kjøkken»
  – Vi tilbyr naturlig og ærlig mat
  – Vi formidler kompetanse og kunnskap

VERDIER «Det vi lever etter, våre hverdagsregler»

 • Kompetent – Oppmerksom – Kollegial – Kundevennlig
  – KOKK er vårt styringsverktøy på jobb
  – KOKK er det som forventes av Maschmanns medarbeidere
Maschmanns - logo design-element