KJØP WAGYU HOS MASCHMANNS

Wagyu går for å være verdens mest marmorerte og beste kjøtt. Wagyukjøtt hos Maschmanns får vi fra Romsdal, Rogaland og Japan. Fra Villa Wagyu i Vikebukt i Romsdal får Markedet inn utvalgte dyr som skjæres ned, mørnes og selges i stykningsdeler og burgere. På Nedstrand i Rogaland har to gårder satset på den japanske kvegrasen. Svein Olav Hundsnes og Inge Dalva kjøpte i 2010 embryo fra Nederland og brukte surrogatmor for de første norske kalvene. Maschmanns har kjøpt flere wagyu fra Rogaland.I  Japan hvor kvegrasen  har sitt opphav, kjøper maschmanns utvalgte stykningsdeler. Kjøtt fra byen rundt Kobe går for å være det aller beste og meste eksklusive. Brøkdeler av produksjonen fra Kobe går til eksport. Har du spist Kobe-biff utenfor Japan er det sikkert kjøtt fra rasen wagyu med trolig ikke fra byen Kobe.

shabu-shabu hos Maschmanns på Skøyen

KJØTT PÅ JAPANSK VIS

Hva er shabu-shabu? Enkelt sagt, denne retten med det morsomme navnet stammer fra nabemono, eller japansk varmekanne. Shabu-shabu er papirtynne skiver av mørt kjøtt og friske grønnsaker tilberedt sammen i en stor åpen gryte. Ingrediensene blir kokt sammen før servering. SHABU-SHABU: VIDEO OG OPPSKRIFT

wagyu

FAKTA OM KVEGRASEN

Wagyu er en kvegrase som opprinnelig kommer fra Kobe-traktene på øya Honshu i Japan og kjent for sin fantastiske kjøttkvalitet. Kjøttet er svært mørt og flott marmorert av fett.  Den flotte kvaliteten skyldes at dyra bare beiter naturlig. Kjøttferasen er uvanlig og sjelden. Det hevdes at wagyu ikke har blitt blandet med andre raser siden 1200-tallet, fordi rasen ble isolert i de japanske fjellene. I dag finnes det kveg fra den japanske rasen mange steder i verden, men prisen holder seg stadig høy på grunn av den unike kvaliteten. Wagyu og Kobe-biff er to begreper som ofte blandes. Wagyu er rasen som ales frem flere steder i Japan og noen andre steder i verden. Wagyu fra Kobe, som du kan lage kobebiff av, er beskyttet og enda mer kostbart enn «vanlig» wagyu. Det meste av Kobekjøttet selges i Japan.

MERE KJØTT FRA MASCHMANNS

<p>

KONTAKT OSS:


</p>