Kryss av for om det er en bestilling eller forespørsel