Nervogastronomi er det som påvirker oss når vi spiser og drikker

Nervogastronomi er kort fortalt samspillet mellom våre 5 sanser og maten vi spiser. Det er komplekst å beskrive smak og opplevelsen av det vi spiser. Lukt, lyd, smaksnyanser, syn, form og farge er elementer som danner en oppfatning av en smaksopplevelse.

RELATERT INFORMASJON: Wake up and smell the flavour – The Guardian | Den ekstra gode smaken |

HVA ER NEUROGASTRONOMY?

  • Neuro er avledet av neurology som er vitenskapelige studier av nervesystemet.
  • Gastronomy stammer ordet det greske ordet gastros (mage) og nomos (lære).
  • Gastronomi kan også beskrives som læren om finere kokkekunst.

Det å oppfatte smak er noe av de mest komplekse oppgavene hjernen utfører fordi det inkluderer alle våre sansesystemer. Videoen om neurogastronomy under gir en flott innføring om hvor komplekst det med smak er.